Wezwania

Q Securities jako członek GPW oferuje kompleksową obsługę publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz publicznych ofert zakupu akcji (zaproszeń do składania oferta sprzedaży akcji).

  • kompleksowa analiza strategii wezwania oraz dobór rozwiązań adekwatnych do skali wezwania i indywidualnych uwarunkowań,
  • pomoc w ustanowieniu zabezpieczenia realizacji wezwania,
  • przygotowanie dokumentu wezwania oraz procedur operacyjnych,
  • zawiadomienie Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego,
  • przekazanie treści wezwania Polskiej Agencji Prasowej,
  • opublikowanie treści wezwania w dzienniku ogólnopolskim oraz udostępnienie jej do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów,
  • przekazanie członkom GPW (firmom inwestycyjnym oraz bankom) procedur operacyjnych wraz z formularzami dokumentów,
  • przyjmowanie zapisów w odpowiedzi na wezwanie, także drogą korespondencyjną,
  • prowadzenie rejestru osób odpowiadających na wezwanie,
  • realizacja na GPW transakcji nabycia akcji zgodnie z warunkami wezwania oraz rozliczenie wezwania.