Pozyskiwanie kapitału oraz emisje obligacji i akcji

Q Securities specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw, zarówno celem finansowania ich bieżącej działalności, jak i określonego projektu. Dzięki rozległym kontaktom w środowisku inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych inwestorów indywidualnych, jesteśmy w stanie pozyskać inwestorów pasywnych oraz aktywnych, w tym inwestora strategicznego. Nasz doświadczenie obejmuje emisje obligacji za łączną kwotę niemal 1 mld złotych. Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą rynku obligacji Catalyst oraz rynku akcji NewConnect.
 • kompleksowa analiza potrzeb klienta oraz dobór optymalnych warunków i strategii finansowania,
 • doradztwo w zakresie decyzji o upublicznieniu spółki w ramach rynku regulowanego GPW lub alternatywnego systemu obrotu NewConnect, jak też w przedmiocie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst,
 • całościowa organizacja i przeprowadzanie procesów emisji obligacji i akcji, zarówno w ramach ofert prywatnych, jak publicznych (IPO, SPO), skierowanych do inwestorów instytucjonalnych lub detalicznych,
 • opracowywanie profesjonalnej dokumentacji emisyjnej, w szczególności części finansowej, analitycznej i marketingowej (prospekty i memoranda emisyjne, dokumenty informacyjne, warunki emisji, prezentacje analityczne i marketingowe etc.),
 • organizacja roadshow i procesów bookbuilding-u oraz prowadzenie rozmów z inwestorami instytucjonalnymi i kluczowymi inwestorami indywidualnymi,
 • organizacja konsorcjum dystrybucyjnego z udziałem innych instytucji finansowych,
 • silna i stale rozrastająca się własna baza inwestorów indywidualnych,
 • aktywne uczestnictwo w kontaktach z KNF, GPW i KDPW,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji obligacji oraz deponowanie dokumentów papierów wartościowych (akcji, obligacji) na potrzeby ich dematerializacji w KDPW,
 • wsparcie we wszystkich aspektach związanych z procesem emisyjnym, w tym ustanowieniem zabezpieczeń, wyceną aktywów czy akcją marketingową,
 • możliwość pozyskania finansowania dla projektów typu start-up, przy udziale funduszy inwestycyjnych i funduszy venture capital,
 • Autoryzowany Doradca rynku obligacji Catalyst i rynku akcji NewConnect,
 • doświadczony i kompetentny zespół, składający się z licencjonowanych doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych, posiadających również uprawnienia Chartered Financial Analyst (CFA).