Pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych

Q Securities specjalizuje się z pośredniczeniu w nabywaniu i zbywaniu wszelkich papierów wartościowych, zapewniając bezpieczeństwo oraz profesjonalną obsługę transakcyjną. Nasze bogate doświadczenie to niemal 500 różnorodnych transakcji na łączną kwotę ponad 5 mld. zł.

 • pośrednictwo w sprzedaży wszelkich instrumentów finansowych, takich jak obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz inne,
 • transakcje zarówno papierami niepublicznymi, jak i wprowadzonymi do obrotu zorganizowanego (rynek regulowany GPW oraz ASO - transakcje OTC),
 • przygotowanie kompleksowej i profesjonalnej dokumentacji transakcyjnej, uwzględniającej wymogi stron transakcji oraz ich doradców prawnych i podatkowych,
 • dokumentacja w języku polskim, angielskim lub innym,
 • możliwość rozliczenia finansowego transakcji za pośrednictwem rachunku pieniężnego domu maklerskiego lub bezpośrednio pomiędzy stronami,
 • możliwość zdeponowania papierów wartościowych w domu maklerskim na potrzeby transakcji,
 • szybkość działania, tj. przygotowanie i realizacja transakcji nawet w 1 dzień,
 • aktywna współpraca z doradcami prawnymi i podatkowymi stron transakcji oraz zrozumienie dla istotnych z ich perspektywy aspektów transakcyjnych (kadrę Q Securities tworzą finansiści, jak i prawnicy),
 • współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w transakcji, takimi jak domy maklerskie, banki, TFI oraz emitentami lub wystawcami sprzedawanych instrumentów finansowych,
 • na życzenie klienta uczestniczymy w negocjacjach w jego imieniu lub też kojarzymy między sobą strony transakcji, poszukując kontrahentów czy inwestorów, także inwestorów instytucjonalnych,
 • możliwość zawarcia transakcji również na terytorium Luksemburga, Cypru, Malty oraz Słowacji (działalność Q Securities jest tam notyfikowana),
 • bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz atrakcyjne prowizje.