Depozyt i ewidencja instrumentów finansowych

Q Securities świadczy kompleksowe usługi ewidencyjno-depozytowe w zakresie wszelkich instrumentów finansowych, w tym obligacji, akcji czy instrumentów pochodnych. Przechowywaliśmy dotychczas aktywa o łącznej wartości ponad 1 mld złotych.

  • prowadzenie elektronicznej ewidencji obligacji (art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach),
  • bezpieczny depozyt dokumentów papierów wartościowych (odcinków zbiorowych), np. akcji, obligacji, weksli etc. oraz ewidencjonowanie stanu ich posiadania,
  • prowadzenie ewidencji instrumentów pochodnych dla potrzeb programów motywacyjnych (np. opcje pracownicze lub menedżerskie, akcje fantomowe), rozliczanie takich instrumentów oraz kompleksowe administrowanie programami,
  • prowadzenie księgi akcyjnej,
  • deponowanie dokumentów akcji i obligacji na potrzeby ich dematerializacji w KDPW,
  • przechowywanie wydruków dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych przez emitentów obligacji (art. 16 ustawy o obligacjach),
  • obsługa świadczeń pieniężnych wynikających z przechowywanych lub ewidencjonowanych instrumentów, w tym prowadzenie dedykowanych rachunków pieniężnych,
  • wystawianie osobom uprawnionym zaświadczeń depozytowych, w tym zaświadczeń na potrzeby uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  • wykonywanie właściwych obowiązków podatkowych wnikających z rozliczania świadczeń pieniężnych, w tym odprowadzanie należnego podatku oraz sporządzanie informacji do właściwych organów podatkowych.