Autoryzowany Doradca rynków NewConnect i Catalyst

Q Securities pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy na Alternatywnych Systemach Obrotu (ASO) prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – na rynku akcji NewConnect oraz na rynku instrumentów dłużnych Catalyst.

Jako Autoryzowany Doradca wypełniamy zadania wskazane przez regulamin ASO:

 • badamy czy spółka spełnia warunki wymagane przy wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu i składamy stosowne oświadczenie,
 • przygotowujemy spółkę i jej władze do funkcjonowania w ASO (m.in. pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich regulacji i procedur),
 • wspieramy klienta w sporządzeniu dokumentu informacyjnego zgodnego z regulacjami określonymi przez właściwe organy GPW i składamy wymagane oświadczenie,
 • doradzamy w zakresie bieżącego funkcjonowania instrumentów finansowych w ASO.

Dzięki faktowi, że Q Securities jest jednocześnie licencjonowanym domem maklerskim, oferujemy również szereg dodatkowych usług, które zapewniają naszym Klientom kompleksową obsługę oraz gwarantują najwyższy komfort współpracy zarówno przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu, jak i pozyskiwaniu kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji:

 • kompleksowo analizujemy potrzeby Klienta, obecne warunki rynkowe oraz otoczenie inwestorskie i na tej podstawie dobieramy optymalne warunki i strategię finansowania,
 • doradzamy w zakresie IPO i decyzji o upublicznieniu spółki w ramach rynku regulowanego GPW lub NewConnect, jak też w przedmiocie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst,
 • nadzorujemy i koordynujemy wszelkie działania poprzedzające i przygotowujące emisję,
 • określamy zakres działań koniecznych do przeprowadzenia w związku z ofertą przez inne podmioty (np. audytorzy, kancelarie prawne),
 • organizujemy i przeprowadzamy procesy emisji obligacji i akcji, zarówno w ramach ofert prywatnych, jak i publicznych,
 • przygotowujemy profesjonalną dokumentację emisyjną, finansową, analityczną i marketingową (prospekty i  memoranda emisyjne, dokumenty informacyjne, warunki emisji, prezentacje, raporty, projekty uchwał i inne),
 • aktywnie uczestniczymy w działaniach zapewniających powodzenie oferty – organizujemy roadshow (prezentacje dla potencjalnych inwestorów) i proces book buildingu (budowa księgi popytu) oraz prowadzimy rozmowy z inwestorami,
 • organizujemy konsorcja dystrybucyjne z udziałem innych instytucji finansowych,
 • wspieramy Klientów w kontaktach z KNF, GPW i KDPW,
 • prowadzimy depozyt dokumentów akcji i obligacji dla potrzeb ich dematerializacji w KDPW,
 • wspieramy emitenta we wszystkich aspektach związanych z procesem emisyjnym, w tym ustanowieniem zabezpieczeń, wyceną aktywów czy akcją marketingową.

W chwili obecnej dom maklerski Q Securities pełni rolę Autoryzowanego Doradcy dla spółek Parcel Technik S.A. oraz Veniti S.A.