Q Securities tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie oraz banki. To osoby kierujące przez lata takimi instytucjami lub je współtworzące. Finansiści oraz prawnicy. Zarządzający aktywami oraz osoby tworzące produkty finansowe. Razem podjęliśmy się współtworzyć Q Securities.

 

 

Rada Nadzorcza:

Tomasz Matczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Szpytka - niezależny członek

Robert Majkowski

Michał Szukalski

Mariusz Jagodziński

 

 

 

Agnieszka Sawa Prezes Zarządu
Łukasz Gerbszt Wiceprezes Zarządu