Polityka prywatności rozwiń
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, KRS: 0000446527, NIP: 1080014541.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@qsecurites.pl.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przetworzenia Twojego zapytania oraz udzielenia przez Q Securities stosownej odpowiedzi na zapytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO".
 5. Twoje dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3) będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że dane te się zdezaktualizowały.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby, narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
 9. Niewyrażenie przez Ciebie zgody nr 1 (na przetwarzanie danych) uniemożliwi przesłanie zapytania do Q Securities z uwagi na brak podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych.
 10. Niewyrażenie przez Ciebie zgody nr 2 (na przekazanie odpowiedzi mogącej stanowić informację handlową) może uniemożliwić udzielenie Q Securities odpowiedzi na Twoje zapytanie, jeśli udzielenie odpowiedzi będzie niemożliwe bez przekazania Tobie informacji handlowej (tj. m. in. promowanie towarów, usług lub wizerunku Q Securities, które służą osiągnięciu efektu handlowego przez Q Securities).
 11. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Q Securities danych osobowych zawarto w dokumencie pt.:„Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych", dostępnym na stronie internetowej Q Securities pod linkiem