Oferta pracy w Departamencie Emisji

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Analityk - Manager ds. emisji obligacji

Zadania:

 • inicjowanie i prowadzenie projektów z zakresu prywatnych i publicznych ofert emisji obligacji korporacyjnych, skierowanych głownie do inwestorów instytucjonalnych,
 • profesjonalne analizowanie potencjalnych emitentów pod kątem ich zdolności i atrakcyjności emisyjnej,
 • opracowywanie i realizacja strategii pozyskania nowych emitentów oraz kontaktowanie się z nimi,
 • kontaktowanie się z inwestorami instytucjonalnymi (np. TFI, AM, banki, ubezpieczyciele),
 • przygotowywanie dokumentacji analitycznej, emisyjnej i marketingowej związanej z emisjami obligacji oraz koordynowanie prac podmiotów zaangażowanych w ofertę,
 • prowadzenie researchu i opracowywanie analiz nt. rynku obligacji korporacyjnych i emitentów branżowych,
 • aktywny współudział w strategii rozwoju departamentu emisji domu maklerskiego.

Nasze oczekiwania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej lub firmie doradczej w zakresie pozyskiwania emitentów i przeprowadzania ofert obligacji korporacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość rynku obligacji korporacyjnych i środowiska emitentów,
 • znajomość środowiska inwestorów instytucjonalnych (zwłaszcza zarządzających funduszami inwestycyjnymi), zasad plasowania wśród nich obligacji oraz praktycznych aspektów podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zwłaszcza w zakresie finansów przedsiębiorstw i wyceny instrumentów dłużnych (z uwzględnieniem różnych metod i modeli),
 • doświadczenie w pozyskiwaniu emitentów i kontaktowaniu się z nimi,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji emisyjnej i marketingowej oraz prezentacji,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska spółek publicznych (GPW) lub spółek z branż stale finansujących się obligacjami,
 • dodatkowym atutem będzie uprawnienie maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • dodatkowo możliwy system wynagrodzeń bonusowych uzależnionych od wyników pracy,
 • duża samodzielność przy jednoczesnym wsparciu innych pracowników,
 • prywatna opieka medyczna,
 • unikalne i przyjazne środowisko pracy.

 

W treści zgłoszenia prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w życiorysie dla potrzeb realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.).”

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.