Informacja o przetwarzaniu przez Q Securities S.A. danych osobowych - RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) („RODO”). W związku z powyższym Q Securities przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ Q SECURITIES S.A. DANYCH OSOBOWYCH