Agenci

 

Q Securities działa również poprzez swoich agentów firmy inwestycyjnej, którzy uprawnieni są do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities następujących czynności:

  • składania wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities,
  • przekazywania inwestorom lub klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, 
  • przyjmowania od inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
  • przyjmowania od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
  • udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities. 

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów, na rzecz których Q Securities świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.

 

Lista Agentów Q Securities:

Q Value S.A.

ul. Jasna 19
00-058 Warszawa
tel.: +48 22 598 77 00
mail: biuro@qvalue.pl
www.qvalue.pl

 

Szkoła Inwestowania S.A.

Wrocław/ Centrala

ul. Walońska 7/66
50-413 Wrocław
tel.: +48 71 330 74 18
www.szkolainwestowania.pl

Warszawa

ul. Twarda 18

(Spektrum Tower XI p., biuro 2)

00-105 Warszawa

Poznań

ul. Bóżnicza 1/6

61-751 Poznań

 

Capital Wealth Management sp. z o.o. sp. k.

Al. Jana Pawła II 23

(Atrium Business Centre)

00-854 Warszawa

mail: biuro@capitalwm.pl

www.capitalwm.pl

 

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4

81-383 Gdynia

tel.: 884 000 655, 884 000 699

mail: info@tkf.pl

www.tkf.pl

 

Tymiński Gaworecki Investment Partners Sp. z o.o.

ul. Prosta 51

(Prosta Office Centre)

00-838 Warszawa

tel.: 501 295 303

mail: kontakt@tgip.eu

 

Fundspace Sp. z o.o.

ul. Warecka 11a

00-034 Warszawa 

 

Royal Wealth Management Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 1A/254

02-691 Warszawa