Certyfikaty strukturyzowane "Medyczna Inwestycja"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach od 01 kwietnia do 9 maja 2019 r. włącznie, dom maklerski Q Securities S.A. został oferującym, za którego pośrednictwem można składać zapisy na certyfikaty strukturyzowane "Medyczna Inwestycja" (AT0000A27LH0).

Emitentem certyfikatów jest Raiffeisen Centrobank AG z siedzibą w Wiedniu. 

Inwestycja w certyfikat strukturyzowany "Medyczna Inwestycja", daje Inwestorowi możliwość uzyskania stopy zwrotu na poziomie maksymalnie 16% za okres 3 lat. W przypadku, gdy stopa zwrotu przynajmniej jednej spółki z koszyka jest ujemna Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje wyłącznie zwrot w wysokości 100% zainwestowanego kapitału z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta (wyłączając prowizję od przyjmowanych i przekazywanych zleceń). 

Najważniejsze informacje dotyczące produktu:

 • Instrument bazowy: akcje 3 spółek z sektora medycznego
 • Potencjalny zysk: Warunkowy Kupon w wysokości 16%
 • Ochrona kapitału w Dniu Wykupu: 100% nominału objętych certyfikatów (z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta)
 • Okres inwestycji: 3 lata (Dzień Wykupu: 10.05.2022)
 • Zapisy: 01.04 – 09.05.2019
 • Dzień pierwszej wyceny: 10.05.2019
 • Dzień ostatecznej wyceny: 05.05.2022
 • Notowania: GPW w Warszawie (pod warunkiem wprowadzenia Certyfikatów do obrotu)
 • ISIN: AT0000A27LH0
 • Oferujący: Q Securities S.A.

 

Dokumenty: 

 1.  Prospekt Emisyjny
 2.  Tłumaczenie Prospektu Emisyjnego
 3.  Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego
 4.  Broszura reklamowa 
 5.  Dokument zawierający kluczowe informacje (wersja angielska z dnia 28.03.2019)
 6.  Dokument zawierający kluczowe informacje (wersja polska z dnia 28.03.2019)
 7.  Formularz Zapisu
 8.  Warunki końcowe (z dnia 28.03.2019)