Emisja obligacji 25 000 000 zł

Informacje o emitencie:

Tryboń PPI S.A. jest warszawską spółką deweloperską, która rozpoczęła działalność w 1990 roku jako biuro projektowe. Obecnie Spółka zaangażowana jest w kompleksowy proces budowy lokali, od zakupu działek poprzez przygotowanie projektu do realizacji budowy nieruchomości. Emitent świadczy także usługi zarządzania nieruchomościami.

Spółka koncentruje swoją ofertę  na kameralnych budynkach o podwyższonym standardzie wykończenia. Deweloper w swojej ofercie posiada przede wszystkim mieszkania średniej wielkości – najczęściej poszukiwane przez klientów.  Od 1999 roku Emitent rozszerzył działalność o obsługę operatorów sieci handlowych, w tym w zakresie wyszukiwania i przygotowywania atrakcyjnych lokalizacji dla nowych sklepów i galerii.

 

Informacje o emisji:

Emitent:

Tryboń PPI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595054

Oferujący:

Q Securities S.A.

Depozytariusz:

Q Securities S.A.

Kwota emisji:

25 000 000,-  PLN

Szczegółowe parametry emisji:

ze względu na niepubliczny charakter oferty parametry emisji nie są dostępne