Emisja obligacji 30 000 000 zł

Informacje o emitencie:

i2 Development jest wrocławską spółką deweloperską, której grupa obejmuje również generalnego wykonawcę, biuro architektoniczne oraz realizatora projektów wykończenia wnętrz. Spółka powstała w 2012 roku, zaś w maju 2016 roku zadebiutowała na parkiecie głównym GPW.

Emitent skupia swoją ofertę  na lokalach mieszkaniowych o podwyższonym standardzie wykończenia zlokalizowanych w centrum i wybranych dzielnicach Wrocławia. Spółka zakłada, że udział lokali mieszkaniowych w ogólnej sumie przychodów będzie się kształtować na poziomie ok. 75%. Emitent w swoim portfolio posiada także inwestycje komercyjne – lokale biurowe i usługowe. Obecnie Spółka prowadzi 20 inwestycji, a jedną z najbardziej prestiżowych jest rewitalizacja Bulwaru Staromiejskiego przy placu Jana Pawła II w ścisłym centrum Wrocławia.

 

Informacje o emisji:

 

Emitent:

i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520460

Oferujący:

Q Securities S.A.

Depozytariusz:

Q Securities S.A.

Kwota emisji:

30 000 000,-  PLN

Szczegółowe parametry emisji:

ze względu na niepubliczny charakter oferty parametry emisji nie są dostępne