Wezwanie na akcje PEPEES S.A.

Informacje o spółce:

Grupa PEPEES to grupa kapitałowa specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych. PEPEES S.A. to największy zakład przetwórstwa ziemniaka skrobiowego w Polsce i jedyny krajowy producent glukozy krystalicznej. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku.

 

Informacje o wezwaniu:

 

Wzywający:

EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, RFI: 1000

 

Podstawa prawna:

 

art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)

 

Rola Q Securities:

Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania

 

Liczba skupionych akcji:

 

3.532.768

Termin wezwania:

12 października 2016  – 9 listopada 2016